امروز: یکشنبه ۲۶-آذر-۱۳۹۶ / الأحد 29-ربيع أول-1439 / Sunday 2017-December-17

مناسبت روز
پیام سایت :

پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

۷۸

پیشنهادات……………………………… ۸۱

عنوان                                       صفحه

محدودیت‌ها………………………………. ۸۳

ضمائم…………………………………. ۸۴

منابع مورد مطالعه………………………. ۸۵

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۱-۴: مقایسه میانگین خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و نوجوانان دختر غیرمعلول……………………. ۶۰

جدول ۲-۴: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و خلاقیت نوجوانان دخترغیرمعلول……………….. ۶۲

جدول ۲-۴: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و خلاقیت نوجوانان دختر غیرمعلول………………. ۶۳

جدول ۳-۴: مقایسه میانگین خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و غیر معلول…………………… ۶۵

جدول ۴-۴: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و نوجوانان دختر غیرمعلول…… ۶۷

ادامه جدول ۴-۴: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حرکتی و نوجوانان دختر غیرمعلول+. ۶۸

جدول ۵-۴: مقایسه همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوان معلول با خود پذیری کمتر آنها……………………………….. ۷۰

جدول ۶-۴: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری کمتر آنها……………………….. ۷۲

ادامه جدول ۶-۴: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری کمتر آنها………………..

۷۳

قیمت فایل فقط ۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس