امروز: جمعه ۲۹-دی-۱۳۹۶ / الجمعة 03-جماد أول-1439 / Friday 2018-January-19

مناسبت روز
پیام سایت :

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۳ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۱۵۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۵۶

پایان نامه حاضر در ۱۵۶ صفحه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین المللی با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده است در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) ……………… ۱

مقدمه ………………………………… ۵

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد    ۱۰

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت …. ۱۱

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری …. ۱۵

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت …. ۱۸

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ……………. ۲۱

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین … ۲۴

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو   ۲۶

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد  ۳۱

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ……… ۳۱

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ………… ۳۴

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ……….. ۳۶

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت     ۳۷

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت   ۳۷

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت   ۴۱

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت ۴۵

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ………………… ۴۷

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت     ۴۸

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده ۳۹ منشور) …………. ۴۹

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ۵۸

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ……………………………………… ۶۰

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت   ۶۲

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری    ۶۶

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ۶۷

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی)  ……………………… ۷۰

مبحث اول : در عراق …………….. ۷۲

مبحث دوم : در کره شمالی ………….. ۷۵

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)  ………………………. ۷۹

مبحث اول : در کردستان عراق ……… ۸۱

مبحث دوم : در سومالی ……………. ۸۶

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ….. ۸۸

مبحث چهارم: در رواندا ………….. ۹۰

مبحث پنجم : در هائیتی …………… ۹۱

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد  …………………. ۱۰۰

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور……………………………………… ۱۰۱

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام …. ۱۰۴

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص … ۱۰۷

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ……………………………………… ۱۰۸

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ………………….. ۱۰۹

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها ……………. ۱۱۳

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی ۲۵ منشور)  ………………………. ۱۱۹

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی ۲۵

منشور……………………………… ۱۲۰

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی ۲۵ منشور     ۱۲۱

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)    ۱۲۲

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی ۲۵ منشور ……………………………………… ۱۲۵

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد  …………………………….. ۱۳۲

         گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد  ۱۳۳

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ….. ۱۳۵

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد ………… ۱۳۸

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ۱۴۱

نتیجه گیری …………………………….. ۱۴۷

منابع و مآخذ ………………………….. ۱۵۶

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس