امروز: شنبه ۳۰-دی-۱۳۹۶ / السبت 04-جماد أول-1439 / Saturday 2018-January-20

مناسبت روز
پیام سایت :

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

دسته: روانشناسیپایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
بازدید: ۴ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۱۹۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۵۰

پایان نامه حاضر در ۱۵۲ صفحه و ۵ فصل جهت ارائه در مقطع کارشناسی روانشناسی با رعایت تمام اصول پایان نامه نویسی آماده گردیده فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع شود

قیمت فایل فقط ۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش

۱- موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۲- هدفهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۳- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن …………………………………………………………………………… ۵

۴- سؤالهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۵- فرضیه‎های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۶- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها………………………………………………………………………………………………….. ۶

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

تعریف رضایتمندی زناشویی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

تعریف ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

فوائد ازدواج…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی ………………………………………. ۱۴

افکار مسموم ……………………………………………………………….. ۱۷

بهداشت روانی ………………………………………………………………. ۱۷

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان ………………………………………….. ۲۰

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق…………………………………………… ۲۰

پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین………………………………………… ۲۰

طرز تفکر وعقاید وتمایلات …………………………………………………….. ۲۱

طرز تلقی ونگرشها …………………………………………………………… ۲۲

عقاید مذهبی ……………………………………………………………….. ۲۳

اختلافات طبقاتی ……………………………………………………………. ۲۳

میزان تحصیلات …………………………………………………………….. ۲۴

توافق وطرز فکر درباره امورجنسی ……………………………………………… ۲۴

تولد فرزند…………………………………………………………………… ۲۵

تعداد فرزندان……………………………………………………………….. ۲۶

اخلاق ……………………………………………………………………… ۲۶

دخالت اطرافیان وبستگان ……………………………………………………… ۲۷

تفاوت سنی بین زن وشوهر …………………………………………………… ۲۷

رابطه با اولیا ………………………………………………………………… ۲۸

ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد…………………………………….. ۲۹

وجوهی از اختلافات زناشویی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

نیازهای احساسی زن ومرد…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود……………………………………………………………………………………… ۳۲

نیاز اساسی ازدواج موفق………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

نقش زن در زندگی امروز ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

زن در نقش همسری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

موقعیت زن در اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

ازدواج از نظر اسلام………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

سختگیری در مسئله ازدواج………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

اهداف والای ازدواج در اسلام……………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

معیارهای انتخاب همسر ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

خواستگاری……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

جهیزیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

عقد وعروسی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

حقوق زن وشوهر……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

گفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

هدف زندگی ازدید قرآن ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم …………………………………………………………………………………….. ۴۷

خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

تیپهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

خانواده متزلزل . ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

خانواده متعادل……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

خانواده متکامل……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر……………………………………………………………………………………………….. ۵۱

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر……………………………………………………………………………………………… ۵۲

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم ………………………………………………………………………………….. ۵۳

طلاق…………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

خانواده گسسته …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

اختلافات خانوادگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

انواع عوارض بعد از طلاق……………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق…………………………………………………………………………………………… ۵۹

هوش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

تعریف هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی …………………………………………………………………………………….. ۶۳

هوش عملی وهوش نظری…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

هوش واستعدادهای دیگر………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

ماهیت عامل g ……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

تست هوش چیست……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

بهره هوشی (هوشبهر )چیست………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی………………………………………………………………………………………………. ۶۹

ماهیت هوش …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

الف- هوش بعنوان توان درک رابطه…………………………………………………………………………………………….. ۷۱

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید…………………………………………………………………. ۷۱

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ……………………………………………………………………………………………… ۷۲

ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی ………………………………………………………………………………………. ۷۲

عوامل موثر در رشد هوش ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۱- وراثت وهوش……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ……………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳- هوش چگونه به ارث میرسد……………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۴- محیط وهوش……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۵- نقش زمان در تشکیل هوش……………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۶- عوامل محیطی موثر در رشد هوش………………………………………………………………………………………… ۷۷

آزمون استانداردشده هوش……………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

آزمونهای هوش ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

آزمونهای گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

آزمونهای فردی هوش…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش…………………………………………………………………………………………… ۸۳

نظریه‎های معاصر هوش…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

الف: نظریه‎های عاملی هوش………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

نظریه دوعاملی اسپیرمن………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

نظریه سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

نظریه چند عاملی ترستون…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

نظریه سه بعدی گیلفورد……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال……………………………………………………………………………… ۹۰

نظریه دوسطحی جنسن………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش……………………………………………………………………………………………….. ۹۲

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش………………………………………………………………………………………………… ۹۳

نظریه بازنمایی برونر……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور….. ۹۵

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

۱-انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۱-۱- جامعه مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۲-۱ روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۳-۱ نمونه منتخب…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۲-ابزار وروش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۱-۱ ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۲-۲ آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH…………………………………………………………………………… 115

۳-۲روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH………………………………………. 119

۴-۲آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN……………………………………….. 120

۵-۲شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN…………………………… 120

۶-۲ روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۳-طرح پژوهش وروشهای آماری………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۱-۱- معرفی طرحهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۱-۲-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی

۱-یافته‎های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۲-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها ………………………………………………………. ۱۲۶

خلاصه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

فصل پنجم : بحث ونتایج کمی

۱-بحث وبررسی درباره یافته‎ها ……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

۲-تفسیر نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۳-محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۴-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

پیوستها

جدول داده‎های خام مردان……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

جدول داده های خام زنان……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان………………………………………………………………………………. ۱۴۴

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان………………………………………………………………………………… ۱۴۶

پرسشنامه رضایت زناشویی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

برگ نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون………………………………………………………………………………. ۱۵۰

قیمت فایل فقط ۱۰,۰۰۰ تومان

خرید پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس