امروز: یکشنبه ۲۶-آذر-۱۳۹۶ / الأحد 29-ربيع أول-1439 / Sunday 2017-December-17

مناسبت روز
پیام سایت :

مقاله در مورد مولد

مقاله در مورد مولد

مولد
برای اینکه در مدار یک جریان الکتریکی بر قرار شود باید به دو سر مدار اختلاف پتانسیلی را اعمال کرد . که این کار توسط مولد صورت می گیرد. (مانند باطری )
هر مولد دارای یک نیروی محرکه و یک مقاومت درونی می باشد
نیروی محرکه مولد
انرژی الکتریکی ای که مولد به بار الکتریکی مثبت می دهد تا در مدار یک دور کامل شارش کند را نیروی محرکه مولد گویند .E=U/Q
واحد نیروی محرکه در سیستم SI ژول بر کولن یا ولت می باشد .
نکته : چون نیروی محرکه از جنس اختلاف پتانسیل است ، بنا بر این یکی از واحد های آن ولت می باشد .
انرژی الکتریکی مصرفی در مولد
انرژی ای که در مولد مصرف می شود از رابطه زیر بدست می آید . E=U/Q= U=EQ= U=E I T

توان الکتریکی در مولد


توان الکتریکی در مولد به سه صورت دیده می شود .
الف ) توان الکتریکی تولید شده ( ورودی) که رابطه آن بصور : P=EI
ب) توان الکتریکی مصرف شده که رابطه آن بصورت : P=rII
ج) توان الکتریکی مفید ( خروجی) که رابطه آن بصورت : P=EI-rII

به هم بستن مقاومتها
مقاومتها یا سری بسته می‎شوند یا موازی
الف) در حالت سری
از همه مقاومتها جریان یکسانی می‎گذرد.

Iکل= I1=I2=I3
کل اختلاف پتانسیل V=V1+V2+V3
Rکل Iکل =R1I1+R2I2+ R3I3
مقاومت کل R=R1+R2+R3
به R مقاومت کل یا مقاومت معادل گویند.
نکته : اگر چند مقاومت مشابه داشته باشیم در حالت سری R=n R1 کل
که n تعداد مقا ومتها می باشد . مقاومت معادل از مقاومتهای مشابه بزرگتر است.
ب) به صورت موازی
اختلاف پتانسیل‎ها یکی است

Vکل =V1=V2=V3
Iکل =I1+I2+I3

R مقاومت معادل یا مقاومت کل است
نکته : اگر n مقاومت مشابه R1 در حالت موازی داشته باشیم مقاومت معادل از فرمول بدست می‎آید. که از مقاومت‎های مشابه کوچکتر است.
پل وتستون:
هر گاه ۵ مقاومت مطابق شکل داشته باشیم به گونه‎ای که حاصلضرب مقاومتها روبه رو با هم برابر باشد از مقاومت و سطحی هیچ جریانی نمی‎گذرد و از مدار خارج می‎شود.
اگر R1R3=R2R4 ==>R5=0

اتصال کوتاه:
هر گاه یک رشته سیم با مقاومت ناچیز به دو سر یک مقاومت وصل شود جریان عبوری از آن سیم عبور می‎کند و دیگر از مقاومت R جریانی نمی‎گذرد یعنی مقاومت R از مدار حذف می‎شود.

چون مقاومتها با هم موازی بودند در اثر اتصال کوتاه همه از مدار خارج می‎شوند.

مدارهای تک حلقه:
نکته ۱ – هر گاه در یک حلقه مدار، به یک مقاومت R رسیدیم اگر جهت حرکت ما و جهت جریان یکی باشد اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت منفی می‎شود یعنی:

نکته ۲ – اگر جهت حرکت ما و جهت جریان خلاف هم باشند. اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت مثبت می‎شود.
+RI =  V
هم جهت  منفی
خلاف جهت  مثبت
——————————————————————————————————————————————————————-

مقاله در مورد مولد

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس