امروز: شنبه ۳۰-دی-۱۳۹۶ / السبت 04-جماد أول-1439 / Saturday 2018-January-20

مناسبت روز
پیام سایت :

مقاله آموزش برای همه

مقاله آموزش برای همه

 

کنفرانس جهانی آموزش برای همه (EFA ) ، سال ۱۹۹۰ ( ۱۳۶۹) در جامتین تایلند به همت پنج سازمان بین المللی ( یونسکو ، یونیسف ، صندوق جمعیت سازمان ملل ، بانک جهانی و برنامه ی عمران ملل متحد ) برگزار گردید ، اواخر دهه ۹۰ شش اجلاس منطقه ای به منظور بررسی نتایج ارزیابی ملی کشورهای هر منطقه و تدوین چارچوب عمل های منطقه ای آموزش برای همه ، تشکیل شد که مبنای تهیه ی اعلامیه ی نهایی اجلاس دوم آموزش برای همه آوریل ۲۰۰۰ ( اردیبهشت ۱۳۷۹) در داکار سنگال شد . در اجلاس داکار سندی با عنوان ” چارچوب عمل داکار ، آموزش برای همه عمل به تعهدات جمعی ” در ۲۱ ماده تصویب گردید . در این سند ، آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر ، کلید توسعه ی پایدار کشورها و صلح و ثبات بین ؟آن ها دانسته شده است .تحقق اهداف آموزش برای همه ، ضمن توجه به تفاوت های فردی و شخصیتی یادگیرندگان ، به عنوان امری دارای فوریت ، اعلام و دیرترین زمان تحقق اهداف آن ، سال ۲۰۱۵( ۱۳۹۴) مشخص شد . همچنین با عناوین مختلف بر ضرورت مشارکت مؤسسات بین المللی ، عوامل ملی ، منطقه ای وزیر منطقه ای ( جامعه ی مدنی و مجامع محلی و غیر دولتی ) تأکید شد . در ماده ی ۷ چارچوب عمل داکار تحقق اهداف آموزش برای همه در شش بند مورد تعهد جمعی قرار گرفته و شرکت کنندگان در راستای تحقق اهداف شش گانه ، در خصوص رعایت دوازده راهبرد توافق نموده اند .


راهنمای برنامه ریزی آموزشی EFA سال ۲۰۰۱، دفتر مرکزی یونسکو در منطقه ی آسیا و اقیانوسیه ، با همکاری کارشناسان و متخصصان هفت کشور آسیایی و چهار کشور اروپایی طی یک فرآیند فشرده ی شش ماهه اقدام به تهیه ی راهنما ی برنامه ریزی عملی ، وسیع و طولانی مدت کشورها قرار گیرد . این راهنما ی برنامه ریزی آموزشی در تابستان سال ۱۳۸۲( ۲۰۰۳) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت متبوع ، جداگانه ترجمه ، تنظیم ، تکثیر و توزیع شد . ترتیب اولویت سطوح فرآیند برنامه ریزی ( براساس راهنمای برنامه ریزی آموزشی آموزش برای همه ) اولین سطح ، مدرسه می باشد و سازمان دهی فرآیند یاددهی – یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع را بر عهده دارد . دومین سطح ، منطقه ، شهرستان و استان می باشد که امور پشتیبانی مدرسه ، مانند تربیت معلم ، تولید موضوعات و مواد درسی ، مدیریت نیروی انسانی و پوشش تحصیلی دانش آموزان ، تخصیص و بهره وری منابع را به عهده دارد . سومین سطح ، سطح ملی و مرکزی است که پشتیبانی سطوح قبلی ، تصمیم گیری های کلان در تدوین معیارها و یکپارچه سازی برنامه های سطوح قبل را عهده دار است .
سند ملی EFA تابستان ۱۳۸۳( ۲۰۰۴) سند ملی برنامه ی آموزش برای همه در دبیرخانه ی شورای ملی برنامه ی آمو زش برای همه ( معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت ) بر مبنای راهنمای برنامه ریزی آموزشی مذکور تهیه گردید . (پس از دو سال تأخیر از زمان مورد تعهد در اجلاس داکار یعنی سال ۲۰۰۲) در سند ملی آموزش برای همه ، پنج گروه هدف تفکیک و مشخص شده اند : ۱- آموزش پیش از دبستان ۲-آموزش پایه ( ابتدایی و راهنمایی تحصیلی ۳- آموزش و پرورش استثنایی ۴- سواد آموزی و آموزش بزرگسالان ۵- کودکان خارج از مدرسه در این سند برای هر گروه ، با بررسی دست یابی ، کیفیت ، مدیریت ، ارتباط و تنگناها ) وضع موجود تجزیه و تحلیل . ( با مشخص نمودن مبنا و خطوط کلی هدف گذاری و تحولات جمعیتی مربوط به هر گروه ) ، وضعیت آینده پیش بینی شده است همچنین برای هر گروه توصیه های سیاستی جداگانه ای در راستای دست یابی به اهداف کمی و کیفی ، ارایه و در پایان ، ساز و کارهای نظارت ، ارزشیابی و اصلاح تدریجی و فرآیندی برنامه مشخص شده است . در سند ملی آموزش برای همه ، به دلیل برخورداری از ابزارهای قانونی و قابلیت های اجرایی مناطق و استان ها، تدوین برنامه ی عمل استانی ومنطقه ای ، ضروری اعلام و جایگاه آن در سطح هر استان ، شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان و یا شورای آموزش و پرورش استان پیشنهاد شده است .

برنامه عمل EFA از آن جا که در آخرین دستاورد وزارت متبوع ( سند ملی برنامه ی آموزش برای همه ) تجزیه و تحلیل وضع موجود گروه های هدف و پیش بینی اهداف کمی و کیفی آینده ، در حجم کشوری بوده و در راستای نیل به اهداف آموزش برای همه ، به ارایه ی توصیه های سیاستی کلی ، بسنده شده ، لذا جهت ادامه فرآیند تهیه برنامه عمل و در راستای کار بست مفاد بخشنامه های شماره ی ۴۰۰/۲۷۳۴/۲۱۰ مورخ ۴/۶/۸۳ و ۳۷۹/۴۷۷/۲۵۰ مورخ ۳/۱۱/۸۳ وزیر محترم آموزش و پرورش و رییس شورای ملی برنامه ی آموزش برای همه پیشنهاد شد . الف ) همان گونه که برنامه های معاونت آموزش و پرورش عمومی این سازمان با رویکرد آموزش برای همه ، قبل از آغاز سال تحصیلی تهیه و به مناطق ارسال شده و طی سال تحصیلی ( با دو هدف ارزیابی برنامه ها و آشنایی کارشناسان و با نظارت مسئول هر گروه یا کارشناسی ، میزان ارتباط و دست یابی به اهداف EFA ، برای هر برنامه بررسی و مشخص شده ، لذا از آن جا که این اقدام با استفاده از جداول طراحی شده ، قابل تعمیم به سایر مجموعه برنامه های آموزشی و پرورشی مربوط به گروه های هدف می باشد ، مناسب است در خصوص هر یک از برنامه های مدیریت های محترم آموزش و پرورش استثنائی ، نهضت سواد آموزی ، مناطق و سایر سازمان ها نیز تکمیل و برآورد شود . ب ) پس از تشکیل کمیته ی هماهنگی آموزش برای همه ، پنج کار گروه برنامه ریزی عملیاتی مبتنی بر گروه های هدف پنجگانه سند ملی و یک کار گروه آمار و تجزیه و تحلیل داده ها با عضو گیری صاحب نظران ، کارشناسان ، همکاران مدارس و حتی دانش آموزان و اولیای آنان ، تشکیل شود و با رویکردی مشارکتی و مدرسه مدار به سوی تحقق برنامه سازی مدارس در راستای اهداف آموزش برای همه ، فرآیندی پویا و پیوسته را ادامه دهیم . ج ) قدر مسلم در این حرکت ، مبنا و پشتوانه ای تئوریک و تکنولوژیک می تواند ضمانت دست یابی به نتایج مطلوب را افزایش دهد . لذا با این هدف ، بر مبنای نظریه ی مجتمع های روانفضای پویا ( Dynamic psycho space context) فرآیند ارتباط سطوح و چگونگی برنامه سازی سالم ( آزادانه ، آگاهانه و خود خواست ) ، تدوین و ارایه شد .
اهداف ۱- گسترش و بهبود همه جانبه ی مراقبت و آموزش در سنین آغازین کودکی ، به ویژه برای آسیب پذیرترین و محروم ترین کودکان ،
۲- تضمین این که تا سال ۲۰۱۵ همه ی کودکان به ویژه دختران و کودکانی که در شرایط دشوار قرار دارند و نیز کودکان اقلیت های قومی ، به آموزش ابتدایی رایگان و اجباری با کیفیت خوب و کامل دسترسی داشته و دوره ی مذکور را به پایان برسانند .
۳- تضمین این که برآوردن نیازمندی های یادگیری کلیه خردسالان و بزرگسالان از طریق دسترسی عادلانه به برنامه های آموزشی مناسب و مهارت های زندگی روزمره ، بر ایشان امکان پذیر شود .
۴- محقق ساختن یک بهبود ۵۰ درصدی در سطوح سواد بزرگسالان تا سال ۲۰۱۵ ، به ویژه برای زنان و دسترسی برابر به آموزش پایه و پایدار برای همه ی بزرگسالان .
۵- از میان برداشتن تبعیض جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه تا سال ۲۰۰۵ و رسیدن به عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش تا سال ۲۰۱۵ ، همچنین ضمانت دسترسی کامل و عادلانه دختران به آموزش پایه با کیفیت مناسب .
۶- بهبود تمام جنبه های کیفی آموزش و تضمین اعتلای آن برای همه ، به طوری که همگان بتوانند نتایج عینی ، مشخص و قابل اندازه گیری آن را ملاحظه نمایند .
حصول این اهداف ، به ویژه در یادگیری سواد خواندن ، نوشتن ، حساب کردن و آموختن مهارت های ضروری زندگی ، دارای اهمیت است .
راهبردها
۱- بسیج کردن تعهدات سطوح ملی و بین المللی جهت آموزش برای همه و تهیه و توسعه ی برنامه های عمل ملی در راستای دست یابی به اهداف ، همچنین افزایش قابل ملاحظه ی سرمایه گذاری در آموزش پایه .
۲- ترویج و تشویق سیاست های آموزش برای همه ، در یک چارچوب پایدار و منسجم در راستای ریشه کنی فقر و پیشبرد توسعه
۳- تضمین مشارکت متعهدانه ی جامعه ی مدنی در تنظیم اجرا و نظارت بر راهبردهای توسعه ی آموزشی .
۴- توسعه ی مسئولیت پذیری ، مشارکت آمیزی و پاسخگویی در نظام های رهبری و مدیریت آموزشی .
۵- برآورده ساختن نیازها و ضروریات نظام های آموزشی که در اثر بلاهای طبیعی و یا کشمکش ها و بی ثباتی های ملی آسیب دیده اند ، همچنین اجرا ، هدایت و پشتیبانی برنامه های آموزشی به شیوه ای که مشوق درک متقابل ، صلح و آرامش بوده و پیشگیرنده خشونت ، نزاع و درگیری .
۶- اجرای راهبردهایی منسجم به منظور عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش که مبتنی باشد بر شناخت و قبول نیازهایی همچون ، تغییر نگرش ها ، ارزش ها و رویه ها
۷- تسریع در اجرای اقدامات و برنامه های آموزشی ضروری ، برای مبارزه با بیماری همه گیر ایدز .
۸- ایجاد محیط های آموزشی امن ، بهداشتی و با توزیع عادلانه ی امکانات به منظور دست یابی به نتایج عالی در یادگیری و نیز ارایه ی تعریفی واضح و روشن از سطوح یادگیری و تحصیل همه ی دانش آموزان
۹- ارتقاء موقعیت ، روحیه و مهرت معلمان
۱۰- تجهیز و تسلط به فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی برای کمک به دست یابی اهداف آموزش برای همه ۱۱
– نظارت منظم و مستمر بر پیشرفت میزان دست یابی به اهداف و راهبردهای برنامه ی آموزش برای همه در سطوح بین المللی ، ملی و منطقه ای
۱۲- تلاش در تسریع پیشرفت برنامه ی آموزش برای همه ، با تکیه بر ساز و کارهای موجود .
۱) فضای روانی آزاد که به نظر می رسد در مدارس دوره ی آموزش و پرورش عمومی ، ایجاد و یا حداقل زمینه سازی شده است . ( منجر به بالفعل شدن استعدادها ، خلاقیت ها ، توانمندی ها [ توان افزایی ] و …) ۲) آگاهی های واقعی و بدیع در خصوص اهداف و برنامه های آموزش برای همه و جایگاه هر سطح در فرآیند برنامه سازی ، که می تواند با ظرافت های علمی و ادبی ، بدون تأثیر منفی بر آزادی و خواست افراد ، به سطوح بعدی منتقل شود . ( منجر به جزیی و روشن شدن نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها ، تهدیدها و … ) ۳) خواست درونی و پویا ، که در صورت وجود فضای روانی آزاد و آگاهی های واقعی و بدیع حاصل می شود . منجر به خواست آزادی ها و آگاهی ها ی بهتر و بیشتر در زمینه ی درون دادها ، فرآیند ها ، برون دادها و … )

مقاله آموزش برای همه

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس