امروز: یکشنبه ۲۶-آذر-۱۳۹۶ / الأحد 29-ربيع أول-1439 / Sunday 2017-December-17

مناسبت روز
پیام سایت :

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان دسته: علوم تربیتی
بازدید: ۳ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۵۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۹۰

واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است از لحاظ مقدار انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارداین تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد بنابراین در نظر گرفتن انگیزش د

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

چکیده

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در ۱۲۰ نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

                      فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
زمینه و بیان  مسئله ۱
اهمیت و ضرئرت پژوهش ۴
سئولات پژوهش ۵
متغیرهای پژوهش ۵
تعاریف مفهومی ۶
تعاریف عملیاتی ۶
فصل دوم:پیشینهنظری وپژوهشی
خلاصه فصل ۸
اسناد ۹
نظریه های اسناد ۱۰
سو گیری های اسناد ۲۳
اسنادهای اصلی ۲۶
ابعاد اسناد ۲۷
اسنادها؛موفقیت وشکست ۳۲
اسناد وجنسیت ۳۵
اسناد وپیشرفت تحصیلی ۴۱
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل ۴۵
روش تحقیق ۴۶
جامعه اماری وروش نمونه گیری ۴۶
ابزار تحقیق ۴۶
روش نمره گذاری پرسشنامه ۵۰
روش اجرا ۵۱
اعتبار وپایایی پرسشنامه ۵۲
روش آماری ۵۴
فصل چهارم:یافته های پژوهش
خلاصه فصل ۵۶
یافته های توصیفی ۵۷
یافته های تحلیلی ۶۰
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران ۶۰
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران ۶۲
بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی ۶۴
بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست ۶۸
یافته های دیگر ۷۱
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری ۷۵
محدودیت های تحقیق ۷۷
پیشنهادات ۷۷
منابع فارسی ۷۹
منابع انگلیسی ۸۱
پیوست ها

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس