امروز: یکشنبه ۲۶-آذر-۱۳۹۶ / الأحد 29-ربيع أول-1439 / Sunday 2017-December-17

مناسبت روز
پیام سایت :

بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۳ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۳۴۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۵۹

بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

قیمت فایل فقط ۲۰,۰۰۰ تومان

خرید بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل اول (بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی)…………………………………………………………………………………..۶

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۲-  بیع عین مرهونه از منظر فقها……………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۲-۱- بطلان بیع عین مرهونه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۲- عدم نفود بیع عین مرهونه………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۲-۳- نظریه نقل و کشف……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰٫

۱-۲-۴- اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بیع…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۲-۵- نظریه صحت بیع عین مرهونه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۳-  بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۳-۱-  بررسی حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۳-۱-۱- مواد قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۳-۱-۲- رویه قضایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۴- ضوابط تصرف در عین مرهونه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

فصل دوم (نظریات فقهای امامیه و حقوق دانان ایران در ماهیت بیع عین مرهونه)……………………………………………………………….۲۲

۲-۱- نظریات فقهای امامیه راجع به ماهیت بیع عین مرهونه……………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۱-۱- دلایل سه گانه شیخ انصاری بر غیر نافذ بودن بیع عین مرهونه…………………………………………………………………………….۲۳

۲-۱-۲- نقد شیخ به نظریه ی محقق تستری مبنی بر بطلان بیع عین مرهونه………………………………………………………………………۲۴

۲-۱-۳- سوال و جواب میرزای قمی و نظریه ی سایر فقها……………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲- بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان ایران……………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۱- عدم نفوذ بیع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۲- نفوذ بیع با حفظ حقوق مرتهن……………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۳- تأثیر اقدامات طرفین عقد پس از بیع عین مرهونه………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۳-۱- اثراجازه و رد قبل و بعد از بیع مال مرهونه………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۳-۲- سقوط حق مرتهن چه تأثیری در عقد رهن دارد؟……………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۳-۳- امتناع راهن در فک رهن و امکان فروش اموال راهن و پرداخت بدهی وی………………………………………………………….۳۴

۲-۳-۳-۱- امتناع راهن در فک رهن……………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۳-۳-۲- امکان فروش اموال راهن و پرداخت بدهی وی ……………………………………………………………………………………………۳۵

فصل سوم (تعارض بین آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور در مورد معامله نسبت به عین مرهونه)……………………۴۰

۳-۱- تعارض بین آرای وحدت رویه…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

فصل چهارم (بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد)……………………………………………………….۵۰

۴-۱- بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد……………………………………………………………………۵۱

۴-۲-جزئیات حقوقی “عقد رهن و فروش مال مرهونه” در گفتگو با یک حقوقدان به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان………….۵۴

فصل پنجم (نتیجه گیری)……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۵-۱- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

قیمت فایل فقط ۲۰,۰۰۰ تومان

خرید بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس