امروز: شنبه ۳۰-دی-۱۳۹۶ / السبت 04-جماد أول-1439 / Saturday 2018-January-20

مناسبت روز
پیام سایت :

بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی )

بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی )

بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی ) بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی ) دسته: روانشناسی
بازدید: ۳ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۸۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۲۰

برای خرید تلفنی پایان نامه با فرمت ورد با شماره ی ۰۹۰۱۰۵۹۳۶۰۷ تماس بگیرید پایان نامه ( پروژه تحقیقاتی) جهت اخذ درجه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره عنوان بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی ) دانشجویان پسر کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی – دان

قیمت فایل فقط ۱۰,۰۰۰ تومان

خرید بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی )

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب و …) دانشجویان پسر کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ پرداخته است .

جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی مهر ۸۲ تا مهر ۸۵ . تعداد کل دانشجویان از لحاظ اموزشی ۹۶ نفر منهای ۱۱ دانشجوی انتقالی و مرخص از تحصیل در ترم مهر ماه ۸۵ بود . یعنی جامعه آماری ۸۵ نفر و طبق جدول که حبسی و مورگان ۷۰ نمونه ( آزمودنی ) شامل سه رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی ، علوم تربیتی و روانشناسی در سطح تحصیلی کارشناسی .

از تعداد ۷۰ نمونه آزمودنی ۴۱ آزمودنی غیر ورزشکار – ۲۹ و آزمودنی ورزشکار بودند . از ۲۹ نفر آزمودنی ورزشکار ۱۶ نفر – ورزشکار رشته هیا ورزشی انفرادی و ۱۳ نفر ورزشکار رشته های گروهی

ابزار گرد اوری داده ها :

۱- پرسشنامه اطلاعات فردی      ۲- تست سلامت عمومی گلدبرگ GHQ

روشهای آماری :

آمار توصیفی (فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف استاندارد ، رسم نمودار و جدول )

روشهای آماری :

آمار استنباطی ( آزمون t مستقل برای میانگین گروههای متفاوت)

محاسبات با نرم افزارهای رایانه ای و روشهای آماری توصیفی و استنباطی

نتایج بدست امده نشان می دهد که ورزشکاران نسبت به ازمودنیهای غیر ورشکار از سلامتی بالاتری برخوردار بودند . تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی ما بین ورزشکاران انفرادی و گروهی مشاهده شد . زیر مجموعه های سلامت روانی ( جسمانی ف علائم اضطراب و اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی ، علائم افسردگی ) آزمودنیهای ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود داشت . با توجه به اطلاعات بدست امده آزمودنیهای ورزشکار به لحاظ کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی وضعیت بسیار مطلوبی را نسبت به آزمودنیهای غیر ورزشکار داشتند .

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فصل اول

۱-۱- مقدمه

۲-۱- بیان مسئله

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ( فایده های تحقیق)

۴-۱- موضوع تحقیق

۵-۱- اهداف تحقیق

۶-۱- فرضیه های تحقیق

۷-۱- تعاریف عملیاتی

فصل دوم

۱-۲- مقدمه

۲-۲- ادبیات تحقیق

۱-۲-۲- مفهوم سلامت روانی بر اساس نظریه های مختلف

الف – ۲-۲- نظریه زیست شناسی

ب – ۲-۲- نظریه روانکاوی

ج ۲-۲- نظریه رفتار گرایی

د-۲-۲- نظریه انسانگرایی

۲-۲-۲- فشارهای عصبی (روانی ) و سلامت روانی

۳-۲-۲- نشانه های فشار روانی

۴-۲-۲- فشار عصبی ( روانی) و دانشجویان

۵-۲-۲- واکنشهای دانشجویان نسبت به فشارهای روانی

۶-۲-۲- روشهای مقابله دانشجویان با فشارهای روانی

۷-۲-۲- انجام دادن فعالیتهای بدنی و ورزشی

۸-۲-۲- جمع بندی ادیات تحقق

۳-۲- پیشینه تاریخی تحقیق

۱-۳-۲- اثرات فعالیتهای بدنی و ورزشی و انجام آنها بر سلامت جوامع بیمار

۲-۳-۲- سلامت روانی در انواع رشته های ورزشی و فعالیت های بدنی مختلف

۳-۳-۲- تفاوت افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در سلامت روانی و ابعاد آن

۴-۳-۲- جمع بندی و نکات آخر در مورد پیشینه تحقیق

فصل سوم

۱-۳- مقدمه

۲-۳- روش اجرای تحقیق

۳-۳- جامعه آماری

۴-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری

۵-۳- ابزار تحقیق ( اندازه گیری)

۶-۳- روش جمع آوری داده ها ( اطلاعات)

۷-۳- روش آماری تحقیق

فصل چهارم

۱-۴- مقدمه

۲-۴- بخش توصیفی اطلاعات جمع اوری شده ( طبقه بندی داده ها )

۳-۴- جداول و نمودارهای توزیع فراوانی

۴-۴- بخش استنباطی ( اجرای آماری ) پژوهش ( اطلاعات جمع آوری شده

۵-۴- تجزیه و تحلیل مقایسه ای ( بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق)

فصل پنجم

۱-۵- مقدمه

۲-۵- نتایج کلی

۳-۵- محدودیت های تحقیق

۴-۵- پیشنهادات

فهرست منابع

ضمائم

قیمت فایل فقط ۱۰,۰۰۰ تومان

خرید بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب ، اجتماعی ، افسردگی )

نظر خود را بگذارید .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون مهندسین نور میباشد .

نقشه سایت
قالب وردپرس